Menu Zavřeno

Předmět činnosti

Projekční činnost

Zaměřujeme se převážně na konstrukce pozemních staveb. Většinu naší práce tvoří střední projekty, tzn. rodinné domy, domy pro rekreaci, rekonstrukce panelových domů, bytové domy atd. Zkušenosti máme i s dalšími občanskými stavbami, jako jsou školy, sportovní a skladovací haly, apod.

Námi vypracovaná projektová dokumentace je v souladu s platnými českými normami. V praxi to znamená, že je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Zde jsou uvedeny struktury různých stupňů projektové dokumentace podle této vyhlášky.

Stavební činnost

Provádíme stavební práce, kompletní i dílčí dodávky staveb, opravy, rekonstrukce, půdní vestavby, zemní práce, likvidace odpadů apod.

Ostatní činnost

V oboru stavebnictví nabízíme i další činnosti. Vykonáváme autorský či technický dozor. Nabízíme konzultační či inženýrskou činnost. Případně jsme připraveni pomoci Vám s financováním Vašeho stavebního záměru.